On Sale

SKU: DG-04

ĐỈNH GIA NAM VANG NOODLES PASTE - Nước Cốt Hủ Tiếu Nam Vang 138g

Sale price

Regular price $5.00
( / )

🍜Nam Vang noodle soup is originally a noodle dish prepared by Cambodian Chinese and Khmer people.
✨After a long time of development, Hu Tieu Nam Vang has long become a street food with a strong Vietnamese identity.
✨Dinh Gia is proud to be able to bring the standard and most suitable flavor of noodle soup to customers based on a long period of research.

🍜Hủ tiếu Nam Vang vốn là món hủ tiếu do người Hoa Campuchia và người Khmer chế biến.

✨Trải qua thời gian dài phát triển, món Hủ Tiếu Nam Vang từ lâu đã trở thành món ăn đường phố mang đậm dấu ấn bản sắc Việt.

✨Đỉnh Gia tự hào đã có thể đem đến hương vị nước cốt hủ tiếu chuẩn và phù hợp nhất với khách hàng dựa trên thời gian dài nghiên cứu.

Hướng dẫn sử dụng / Serving Directions

Boil 1200 - 1500ml of water in a pot, according to taste.  Add ĐỈNH GIA Paste.  Boil the soup ’til it’s ready to served.

Nấu sôi 1200ml-1500ml nước, tuỳ theo khẩu vị gia đình. Hoà gói nước cốt phở Đỉnh Gia. Chờ nước dùng sôi sau đó có thể sử dụng.

 

 

***Source from Dinh Gia - Huong vi gia dinh Viet*****