On Sale

SKU: DG-01-02-03-04

ĐỈNH GIA SOUP PASTE COMBO - 4 Loại Nước Cốt Đỉnh Gia

Sale price

Regular price $18.00
( / )

Includes: Bun Mam, Bun Rieu, Bun Bo Hue and Hu Tieu Nam Vang Soup Paste.
1 soup paste can cook 4 to 5 bowls.
1 gói nước cốt nấu được 4 đến 5 tô. 

Hướng dẫn sử dụng / Serving Directions"

Boil 1200 - 1500ml of water in a pot, according to taste.  Add ĐỈNH GIA Paste.  Boil the soup until it’s ready to serve.

Nấu sôi 1200ml-1500ml nước, tuỳ theo khẩu vị gia đình. Hoà gói nước cốt phở Đỉnh Gia. Chờ nước dùng sôi sau đó có thể sử dụng.

 


***Source from Dinh Gia - Huong vi gia dinh Viet*****