On Sale

SKU: HANA-23

HANAYUKI PURE DAY DAILY LINER - Băng Vệ Sinh Hằng Ngày

Sale price

Regular price $3.00
( / )
Size

HANAYUKI Pure Day Daily Panty Liner
Super Thin Breathable Daily Sanitary Pads
Pack of 18 wingless pieces

Băng Vệ Sinh Hằng Ngày Siêu Mỏng Thông Thoáng
Gói 18 miếng không cánh